Calendar

november, 2018

01nov9:00 pmOmar Edwards W/K360 Club BandSolomon & Kuff Rum Hall

02nov(nov 2)9:00 amPamela Cornelius w/Soul 4 LifeMist Harlem

09nov(nov 9)9:00 pmMakane Kouyate & DembayaMist Harlem

15nov(nov 15)9:00 pmMelanie Charles MusicSolomon & Kuff Rum Hall

16nov9:00 pmEric WyattMist Harlem

22nov9:00 pmThanksgiving Day - No ShowSolomon & Kuff Rum Hall

23nov9:25 pmThanksgiving Day - No ShowMist Harlem

29nov(nov 29)9:00 pmEndea Owens QuintetSolomon & Kuff Rum Hall

30nov9:00 pmCK's SoulHouse Birthday/Sagittarius CelebrationMist Harlem

november, 2018

01nov9:00 pmOmar Edwards W/K360 Club BandSolomon & Kuff Rum Hall

02nov(nov 2)9:00 amPamela Cornelius w/Soul 4 LifeMist Harlem

09nov(nov 9)9:00 pmMakane Kouyate & DembayaMist Harlem

15nov(nov 15)9:00 pmMelanie Charles MusicSolomon & Kuff Rum Hall

16nov9:00 pmEric WyattMist Harlem

22nov9:00 pmThanksgiving Day - No ShowSolomon & Kuff Rum Hall

23nov9:25 pmThanksgiving Day - No ShowMist Harlem

29nov(nov 29)9:00 pmEndea Owens QuintetSolomon & Kuff Rum Hall

30nov9:00 pmCK's SoulHouse Birthday/Sagittarius CelebrationMist Harlem

Copyright 2018 Harlem Late Night Jazz
X